vrijdag 24 april 2009

JSF CommandLink and CommandButton fails inside table

The problem is some commandButtons simply don't work at all. The action is never executed. I tested with a debugger and there is not even a call to the given action method :o. Overlooking spelling mistakes makes no sense because JSF would warn me for non existing methods. I found the solution in this topic: JSF and "THE TRAP!" - CommandLinks and DataTables on theserverside.com.

And I quote from http://typo.ars-subtilior.com/articles/2007/02/07/jsf-datatable-and-commandlink

The reason for this behaviour is that the DataTable modifies the id of the CommandLink during renderering, but the CommandLink does not know that it was rendererd with a different id. During the decoding of the request which was triggered by clicking the CommandLink, the ComandLinkRenderer looks at a hidden form parameter. If the value of that form parameter equals the id of the CommandLink, an action is queued. If not, nothing is done.

Since the DataTable changes the ids, the value of the hidden form parameter does not match the id of the CommandLink.


Some solutions:

- change request scope of bean to session scope in faces-config.xml (only workaround)
- adding preserveDataModel="true" to dataTable tag (didn't help for me!)
- using tomhawaks saveState tag (didn't try this)
- override commandLinkRenderer

Also check this thread: http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5116147

Java Black Belt

The Community Edition is a free training platform with mostly java related content.

Users can take exams for which they get knowledgepoints. According to the amount of knowledgepoints they get a belt (ref. judo).


Yellow belt : 0 Knowledge points needed


Orange belt : 18 Knowledge points needed


Green belt : 30 Knowledge points needed


Blue belt : 45 Knowledge points needed


Brown belt : 60 Knowledge points needed


Black belt : 80 Knowledge points needed

Some exams are free. Other exams you can only take in return of some contribution points. These points can be collected by creating and reviewing questions and exams. This way the content is built.

For those wondering: I have a personal account where I got up to the brown belt (black wasn't available at that point) and a corporate account where I'm stuck at some other color. It just doesn't make sense to take those tests again. And the accounts couldn't be merged. Too bad.

donderdag 9 april 2009

(NL) Europese ICT deals worden kleiner en korter

outsourcing / Nieuws
07-04-2009 11:38 | Door Diederik Toet | Gerelateerde bedrijven: Forrester Research | Er zijn nog geen reacties op dit artikel | Permalink
Europese ICT-deals worden kleiner en korter
Budget geld planning

Europese uitbestedingsopdrachten hebben tegenwoordig een kortere looptijd en een lagere contractwaarde dan voorheen. Dat becijferen analisten van Forrester. "Het toont dat klanten heel specifieke keuzes maken bij de beslissing welke individuele ict-onderdelen ze willen uitbesteden."

In 2008 is een duidelijke afname zichtbaar van de gemiddelde waarde van nieuwe ict-uitbestedingsprojecten. Bovendien lopen de contracten ook korter dan in 2007. Dat concluderen analisten van Forrester. Zij onderzochten zeventien grote Europese ict-dienstverleners en de contracten die zij afsloten. Het Forrester-rapport heet EMEA IT Outsourcing Deals: 2008 Review.

Klantorganisaties zijn duidelijk op zoek naar kleinere contracten, zegt analist Pascal Matzke van Forrester. In 2008 heeft 43 procent van de afgesloten deals een waarde die ligt tussen de tien en twintig miljoen euro. "Het toont dat klanten heel specifieke keuzes maken bij de beslissing welke individuele ict-onderdelen ze willen uitbesteden. Daarmee keren zij de trend uit 2007. Toen slonk het aandeel opdrachten met een waarde tussen tien en twintig miljoen euro", licht Matzke toe. Er waren volgens hem geen deals van boven de miljard euro en slechts weinig van meer dan een half miljard.
Logisch
Forrester uitbestedingsdeals 2008

Bron: EMEA IT Outsourcing Deals 2008 Review (Forrester Research)
Bron: EMEA IT Outsourcing Deals 2008 Review (Forrester Research)

Een andere bevinding uit het onderzoek is dat organisaties gemiddeld korter lopende uitbestedingsopdrachten tekenen met dienstverleners. De analist vindt dat logisch, gezien de onzekere economische situatie. In 2008 hadden bijna acht op de tien uitbestedingscontracten een looptijd van vijf jaar of korter. Vier van de tien betrof zelfs een opdracht voor korter dan vier jaar. Matzke ziet een duidelijke toename van het aantal kortlopende uitbestedingscontracten ten opzichte van 2007. In dat jaar was slechts veertien procent afgesloten voor minder dan drie jaar.

51 procent van de uitbestedingsopdrachten van de publieke sector betreft deals met een waarde van minder dan twintig miljoen euro.
bron: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/outsourcing/2920177/1276946/europese-ictdeals-worden-kleiner-en-korter.html

(NL) Er is meer verlof dan je denkt \o/

Verlof: lusthof of doolhof
11 soorten verlof - welke past bij jou?

Dat je recht hebt op minstens 20 dagen jaarlijkse vakantie, weet elke werknemer wel. Maar welke andere vormen van verlof zijn er nog?

Samen met Kathy Bergen, Juridisch adviseur bij Groep S, proberen we je door het verlof-doolhof te loodsen.

* Adoptieverlof

* Palliatief verlof

* Verlof om dwingende redenen

* Moederschapsverlof

* Ouderschapsverlof

* Tijdkrediet

* Betaald educatief verlof

* Vaderschapsverlof

* Zorgverlof

* Pleegzorgverlof

* Klein verlet


> Overheid wil bepaalde vormen verlof uitbreiden