donderdag 18 december 2008

(NL) Goed om weten: jobkorting februari 2009

Net gelezen op vacature.com:

Eind februari 2009 krijgt elke werkende Vlaming een jobkorting van 250 euro. Hij ontvangt geen cheque of een storting op zijn bankrekening, maar een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op zijn brutoloon. Concreet: hij ziet zijn nettoloon die maand eenmalig met 250 euro verhoogd.

“De jobkorting gaat nu zijn derde jaar in”, verduidelijkt Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting. “In 2007 was het 125 euro die in maandelijkse schijven van de bedrijfsvoorheffing af ging en in 2008 was het 200 euro. Gedurende die twee jaar gold de maatregel voor ongeveer één miljoen werkende Vlamingen met een beperkt activiteitsinkomen. In 2009 wordt aan alle werkende Vlamingen een korting van 250 euro toegekend, en die wordt in één keer - in de maand februari - via een vermindering van de bedrijfsvoorheffing toegekend.” Voor een gezin van tweeverdieners maakt dat 500 euro.

De jobkorting stijgt naar 300 euro voor werkenden met een netto belastbaar inkomen van ten hoogste 22.000 euro (met aftrek van RSZ en beroepskosten). “Ongeveer een miljoen werkende Vlamingen zullen van deze hogere korting genieten.”

In dit systeem is de ‘werkende Vlaming’ een inwoner van Vlaanderen met activiteitsinkomsten van minimaal 5.500 euro per jaar. Dus, deeltijds werkenden die boven deze grens vallen, ontvangen de korting. Inwoners van Brussel komen niet in aanmerking. Werklozen natuurlijk ook niet. Maar wat met zelfstandigen zoals Marleen? “Elke zelfstandige heeft recht op de jobkorting. Indien Marleen aan de voorwaarden voldoet kan zij haar voorafbetalingen verminderen met de jobkorting. Indien dit niet gebeurt zal de korting worden toegekend bij de eindafrekening van de personenbelasting”, zegt minister Van Mechelen.

Voor de werknemers die in februari onvoldoende voorheffing moeten betalen, zodat ze de 250 euro niet volledig kunnen aftrekken, gaat de overblijvende som af van hun jaarlijkse personenbelasting. “Dat is vandaag ook al het geval”, verduidelijkt de minister.

Als je werkt en jaarlijks meer dan 5.500 euro verdient, heb je recht op een eenmalige vermindering van je bedrijfsvoorheffing in februari van 2009:

* Verdien je jaarlijks meer dan 22.000 euro (netto belastbaar inkomen), dan zie je jouw nettoloon die maand met 250 euro verhogen.
* Verdien je minder, dan verhoogt je nettoloon met 300 euro


bron: http://www.vacature.com/art35346

Geen opmerkingen:

Een reactie posten