vrijdag 30 november 2007

Directory Listing Denied

Als je een Directory Listing Denied krijgt betekent dit dat de server zo is ingesteld dat de inhoud van de directory afgeschermd is voor doorsnee gebruikers. Als je graag wilt weten wat er nu allemaal in die directory te vinden is kun je mogelijk toch nog resultaten vinden via google, bv:

http://www.google.be/search?q=http://www.domein.be/map&filter=0

Waarbij http://www.domein.be/map te vervangen door de url van de directory die je wilt testen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten